برچسب: رویه قضایی
نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست
۱ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقش رویه قضایی در توسعه حقوق محیط زیست

محمد یار ارشدی   بشر امروز، پس از قرن ها زندگی بر روی زمین، تازه تازه به فکر افتاده است که نمی تواند به بی توجهی دیرینه و مزمنی خود به سرنوشت محیطی که در آن زندگی می کند ادامه دهد. قرن بیستم، قرن بحران های زیست محیطی بوده است: بحران های مربوط به تخریب…..

نقش و جایگاه سازمانهای بین‌المللی غیردولتی، به عنوان دوست دادگاه در نظام بین‌المللی حل و فصل اختلافات
۲۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نقش و جایگاه سازمانهای بین‌المللی غیردولتی، به عنوان دوست دادگاه در نظام بین‌المللی حل و فصل اختلافات

دوست دادگاه شخصی حقیقی یا حقوقی است که طرف دعوی محسوب نمی‌شود و به ابتکار خود یا به درخواست دادگاه اظهارات خود را در خصوص وقایع و قواعد حاکم بر دعوی به صورت مکتوب یا شفاهی به دادگاه تقدیم می‌کند …

نشستهای نقد و برررسی آرای قضایی (بررسی فقهی ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

نشستهای نقد و برررسی آرای قضایی (بررسی فقهی ماده 279 قانون مجازات اسلامی مصوب 1392)

پژوهشگاه قوه قضائیه با همکاری مراکز آموزشی و پژوهشی سراسر کشور اقدام به برگزاری جلسات نقد و تحلیل آراء و رویه قضایی می‌نماید. نوشته پیش رو حاصل همکاری مشترک پژوهشگاه قوه قضائیه با مرکز آموزشهای تخصصی فقه (قم) می‌باشد…

پرداخت بی‌قید و شرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرداخت بی‌قید و شرط ضمانت‌نامه بانکی از منظر اصل استقلال از قرارداد پایه

یکی از اصول حاکم بر قراردادهای ضمانت‌نامه بانکی، اصل استقلال از قرارداد پایه است. نتیجه منطقی و مهم اصل مذکور آن است که ایرادات مربوط به رابطه پایه میان متقاضی ضمانت‌نامه و ذی‌نفع، قابل استناد نبوده و بانک با توجه به تعهد مستقل خود در برابر ذی‌نفع، موظف به پرداخت بی قید و شرط ضمانت‌نامه است …

طلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی
۴ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

طلاق به درخواست زوجه مبتنی بر عدم پرداخت نفقه با رویکردی قضایی

حق درخواست طلاق از طرف زوجه، محدود به موارد خاصی از قبیل موارد مندرج در ماده‌ 1129 ق.م است. آن‌چه از این ماده استنباط می‌گردد، این است که هرگاه مردی با وجود ملائت، از پرداخت نفقه اجتناب کند و یا به دلیل اعسار و عجز، انجام تکلیف برای وی میسر نباشد …

تحلیلی برتاسیس حقوقی مرور زمان و ضرورت احیای آن
۲۷ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

تحلیلی برتاسیس حقوقی مرور زمان و ضرورت احیای آن

نگاهی اجمالی به روند قانونگذاری در ایران ، به ویژه در سالهای پس از انقلاب ، نشان از سیر شتابزده قانونگذاری و عمر اندک قوانین است که به دلایل مختلف با نسخ صریح ، یا ضمنی یا قوانین اصلاحی مواجه شده اند…

مصونیت سازمانهای بین المللی و صلاحیت دیوانهای اداری آنها
۱۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مصونیت سازمانهای بین المللی و صلاحیت دیوانهای اداری آنها

سازمانهای بین المللی اغلب در خصوص پرونده­های استخدامی از مصونیت برخوردارند. قرار بر این است که کارمندان به جای اقامه دعوا نزد دادگاههای مختلف ملّی، ‌به کمک مکانیزمهای شکایت داخلی سازمانها و در نهایت نزد دیوانهای اداری تأسیس شده توسط سازمانها اقامه ‌دعوا کنند

تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تأملی دوباره بر اصل رضایی بودن صلاحیت در عملکرد دیوان بین‌المللی دادگستری

اصل رضایی بودن، یکی از شاخصه‌های اصلی رسیدگی قضایی در جامعه بین‌الملل امروز به شمار می‌رود. این نکته که دیوان بین‌المللی دادگستری نمی‌تواند بدون رضایت یک دولت، وارد رسیدگی قضایی شود، ریشه در اساسنامه این دادگاه جهانی دارد که فلسفه آن را نیز باید در ساختار تکامل نیافته جامعه جهانی جست …

مفهوم اصطلاح (تا اولین جلسه دادرسی)
۱۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مفهوم اصطلاح (تا اولین جلسه دادرسی)

در بعضی از متون قانونی استیفای برخی از حقوق متداعیین و یا انجام برخی از تکالیف ایشان، مقید به مهلت قانونی «تا اولین جلسه دادرسی» شده است…