برچسب: دادرسی مدنی
اندیشه‌های دادرسی مدنی (جلد نخست)
۱۸ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اندیشه‌های دادرسی مدنی (جلد نخست)

مقاله علمی، شیوه مناسب پژوهش است که به‌وسیله آن، نکته‌های قابل بحث، مورد تحلیل قرار می‌گیرد. در این شیوه به خاطر محدود بودن موضوع مورد بررسی، برای محقق، فرصت تمرکز بر موضوع و تحلیل جدی آن، فراهم می‌شود …

اصول حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اصول حاکم بر دادرسی مدنی در حقوق ایران و فرانسه

دادرسی را اگر بتوان به معنای رساندن داد یا اعمال حکم بر موضوع تعریف کرد نوعی حرکت و کنکاش فکری و عملی در آن دیده می‌شود که یک‌سویش دادرس و در سوی دیگر آن، طرفین دعوی قرار دارند…

توصیف حقوقی در دادرسیهای مدنی
۱۰ اسفند ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

توصیف حقوقی در دادرسیهای مدنی

در دادرسیهای مدنی ابتکار آغاز دادرسی با طرفین دعوا و دقیق‌تر گفته شود با خواهان است. بعد از شروع دادرسی اختلاف حقوقی به دعوا تبدیل می‌شود …

دستور موقت و اهمیت آن در دادرسی مدنی

۲۸ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دستور موقت و اهمیت آن در دادرسی مدنی
دادرسی فوری که از آن به دستور موقت نیز تعبیر شده، نوعی از رسیدگی است که سرعت، عدم ورود در ماهیت دعوا و حذف تشریفات، موضوع اصلی آن محسوب می‌شود. دادرسی فوری یک دادرسی استثنایی است که در موارد خاص انجام می‌شود.
در این گونه از موارد اگر دادگاه بخواهد از راه دادرسی متداول عمل کند، نه تنها به نتیجه مطلوبی نمی‌رسد بلکه ممکن است خسارت جبران‌ناپذیری نیز متوجه خواهان شود، از این رو خواهان مورد درخواست خود را از راه دادرسی فوری تعقیب می‌کند…

آیین دادرسی مدنی دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده است.
۲۱ مرداد ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آیین دادرسی مدنی دادگاه درصورتی شماره‌های تماس مقید در دادخواست را می‌تواند برای امر ابلاغ مورد استفاده قرار دهد که خواهان تصریح نماید شماره تلفن همراه یا ثابت مصرح در دادخواست را برای امر ابلاغ، اعلام نموده است.

شماره۳۳۳۴/۹۴/۷ ۲۶/۱/۱۳۹۴ شماره پرونده ۱۸۵۷ ـ ۱۶/۹ ـ ۹۳ سؤال چنانچه خواهان در حین تنظیم و تقدیم دادخواست شماره تلفن همراه یا ثابت خود را قید کند، آیا به موجب ماده ۹ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱، این شماره تلفن را برای ابلاغ می‌توان مـورد اسـتفاده قرار داد یا می‌بایست تصریح کـند که شماره تلفن برای…..

آیین دادرسی مدنی
۱ اردیبهشت ۱۳۹۴
بدون دیدگاه

آیین دادرسی مدنی

محدودیت قانونی در تبصره ۴ ماده ۶ قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال ۱۳۷۶ مبنی بر منع  انجام وکالت کسانی که دارای رتبه قضائی بوده‌اند، شامل کلیه قضات، اعم از دادرسان یا دادیاران و معاونین دادستان می‌باشد. شماره پرونده ۱۴۰۵ ـ ۹۸ ـ ۹۳ سؤال آیا ممنوعیت موضوع تبصره ۴ ماده ۶ قانون…..

گرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار
۲۶ آبان ۱۳۹۳
بدون دیدگاه

گرچه بین قرار عدم استماع دعوا و قرار ردّ دعوا از حیث آثار

تفاوتی به نظر نمی‌رسد اما در صورت تقدیم دادخواست اعسار از سوی تاجر ، دادگاه باید قرارعدم استماع صادرکند. شماره پرونده ۱۷۰۵ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال اگرتاجر دادخواست اعسارتقدیم نماید دادگاه باید قرارعدم استماع صادرکند یا رد دعوی. نظریه شماره ۷/۹۳/۷ ـ ۱۶/۱/۱۳۹۳ نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه گرچه بین قرار عدم…..