دسته: حقوق همگانیRSS
حقوق شهروندی در کلانتری ها
18 خرداد 1395
بدون دیدگاه

حقوق شهروندی در کلانتری ها

بسیاری از مراجعات شهروندان، برای تظلم‌خواهی و اعلام جرم، (پس از ثبت شکایت در دادسرا) به کلانتری‌های محل ارجاع داده می‌شود و شاکی، متهم، شهود و گواهان همگی باید در مرحله اول در کلانتری‌ها حضور یابند و در این راستا نیروهای کلانتری مکلف هستند بدون دستور مقام قضایی راسا با متهمان برخورد کنند. بنابراین لازم…..

مهر زوجه پس از فوت همسر
18 خرداد 1395
بدون دیدگاه

مهر زوجه پس از فوت همسر

مهر از جمله حقوق قانونی زوجه است که زوج همواره در مقابل آن تکلیف به پرداخت برایش وجود دارد. مطابق قانون هر چیزی که مالکیت داشته باشد و قابل تملک نیز باشد می توان به عنوان مِهر قرار داد. از طرفی دیگر همین که عقد نکاح واقع شد زن مالک مهر می‌شود و این اجازه…..

چگونه حکم دادگاه را  اجرا کنیم؟
18 خرداد 1395
بدون دیدگاه

چگونه حکم دادگاه را اجرا کنیم؟

بسیاری از مردم گمان می کنند در یک دادرسی، با  صدور رأی به نفع خود برنده میدان اند غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها ، گرفتن حق است که با اجرای رأی حاصل می شود و گرفتن…..

روش حذف نام همسر سابق از شناسنامه
18 خرداد 1395
بدون دیدگاه

روش حذف نام همسر سابق از شناسنامه

اگر طلاق قبل از رابطه جنسی صورت گرفته باشد: چنانچه زن مدخوله نباشد با گواهی پزشکی قانونی یا حکم دادگاه می توان مستقیما به ثبت احوال مراجعه و با تکمیل فرم‌های مربوطه تقاضای صدور المثنی نمود. در این صورت نام همسر سابق در شناسنامه درج نخواهد شد. این حکم درمورد مرد نیز جاری خواهد بود……