برچسب: گوون، رئیس شورای عالی انتخابات
اردوغان؛ پیروز مضطرب
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اردوغان؛ پیروز مضطرب

“پیروزی موافقان با اختلاف بسیار جزئی در رفراندوم اخیر ترکیه برای آک‌پارتی‌ها آغازگر یک دوران فرسایشی خواهد بود.”…