برچسب: گواهی صحت سلامت
درخواست بررسی سلامت همسر آینده
۲۵ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

درخواست بررسی سلامت همسر آینده

بارها اتفاق افتاده که یک زندگی به‌سرعت یا به‌تدریج دچار مشکلاتی می‌شود و با یک بررسی ساده معلوم می‌شود که این مشکل به دلیل بیماری یکی از طرفین یا هر دو آنها ایجادشده است …