برچسب: گرایشهای حقوق خصوصی
بررسی طبقات ارث در قانون مدنی ایران و فرانسه
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی طبقات ارث در قانون مدنی ایران و فرانسه

حقوق ارث به عنوان شاخه‌ای از حقوق خصوصی دارای سابقه بسیاری نسبت به سایر شاخه‌ها و گرایشهای حقوق خصوصی است و از آنجائیکه تقسیم ارث نیز بدون شناختن طبقات ارث امکان پذیر نیست …