برچسب: کنفرانسهای
سهم تولید علم ایران از کل تولید علم دنیا افزایش یافت

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

سهم تولید علم ایران از کل تولید علم دنیا افزایش یافت


ر اساس اطلاعات مستخرج از پایگاه وب آو ساینس تامسون رویترز(ISI) تولیدات علمی ایران در سال ۲۰۱۶ میلادی در مقایسه با سال قبل رشدی برابر با ۰.۴ درصد داشته است.
محمدجواد دهقانی سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام(ISC) با اعلام این خبر افزود: در سال ۲۰۱۶ میلادی سهم جمهوری اسلامی ایران از کل تولید علم دنیا ۱.۸ درصد، از کل مجلات دنیا ۱.۹ درصد و از کل کنفرانسهای دنیا ۰.۴ درصد است…