برچسب: کنترل اجتماعی
نقدی بر نظریه همبستگی اجتماعی
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نقدی بر نظریه همبستگی اجتماعی

واژه کنترل اجتماعی در زبان انگلیسی به معانی قدرت، توانایی، تسلط و اقتدار آمده است. این واژه در زبان فرانسه با مفهوم اجبار اجتماعی منطبق است و این همان معنایی است که آگوست کنت تحت عنوان قدرت معنوی به کار برده است…

تأثیر اختلال هنجاری بر تکوین بزهکاری
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تأثیر اختلال هنجاری بر تکوین بزهکاری

تأثیر اختلال هنجاری بر تکوین بزهکاری نام و نام خانوادگی: مصطفی عزیزی مغیث دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: یاسمن خواجه‌نوری سال دفاع:1395 چکیده: منظور از اختلال هنجاری، تغییر و دگرگونی سریع و مفرط در نظام هنجاری جامعه است که افراد را در پذیرش و درونی کردن هنجارها…..