برچسب: کمیته استفاده های صلح آمیز از فضای ماورای جو
تحولات هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو
۲ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تحولات هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو

تحولات هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا با نگاهی به قطعنامه 1992 اصول مربوط به بهره‌برداری از انرژی هسته‌ای در فضای ماورای جو نویسندگان: 1ـ امین زاده-الهام (دانشیار، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران)  2ـ علاقه بند حسینی-یونس (دانشجوی دکتری، دانشکده حقوق و علوم سیاسی، دانشگاه تهران) چکیده هنجار سازی در حقوق بین‌الملل فضا…..