برچسب: کلینیک جرم شناسی
روش های درمان و اصلاح بزهکاران
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

روش های درمان و اصلاح بزهکاران

بزهکار یعنی کسی که مرتکب جرم و بزه گردیده است.برای اینکه فردی مرتکب جرم گردد نیاز به عوامل فردی، اجتماعی، اقتصادی و….مختلفی است که فرد را به سمت و سوی انجام بزه سوق دهد…