برچسب: کشتی سازی
تاریخچه حقوق دریایی
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه حقوق دریایی

تاریخچه حقوق دریایی   درگذشته‌های دور، مهم‌ترین هدف دریانوردی، تجارت و مسافرت بوده است. مسافرت با اهداف راهزنی، صید جنگی یا نظامی و تفریحی بوده است. در عصر باستان، دولتهایی با عنوان ابر دولتهای دریایی دراین عرصه فعال و کوشا بوده‌اند. به‌ویژه اینکه در عصر کورش بزرگ هخامنشی با گشایش فنیقیه توسط وی از قدرت…..