برچسب: کرسی پارلمانی
تازه‌های مجلس کویت
۱۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تازه‌های مجلس کویت

براساس گزارشهای رسیده از کویت گروههای مخالف در این کشور به همراه متحدینشان موفق شده‌اند تا تقریبا نیمی از 50 کرسی پارلمانی این کشور را به خود اختصاص دهند…