برچسب: کرسي تلاوت قرآن کريم
اجرای طرح کرسی تلاوت قرآن کریم در زندانهای همدان
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

اجرای طرح کرسی تلاوت قرآن کریم در زندانهای همدان

مدیرکل زندانهای همدان خبر داد اجرای طرح کرسی تلاوت قرآن کریم در زندانهای همدان   به نقل از روابط عمومی زندانهای همدان، حسن محمد یاری مدیرکل زندانهای همدان از اجرای طرح کرسی تلاوت قرآن کریم در زندانهای استان همدان خبر داد و گفت: این اداره کل با برنامهریزیهای مدون و بررسی ظرفیتهای بومی استان و…..