برچسب: کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی
صاحبان پلاک‌های مسروقه آگاه باشند
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

صاحبان پلاک‌های مسروقه آگاه باشند

قانونگذار مجازات‌هایی را برای صاحبان پلاک‌های مسروقه در صورت عدم اطلاع و گزارش به نیروی انتظامی در نظر گرفته است…