برچسب: کاهش نرخ سود
بانکداران نگران از دست دادن سپرده‌ها
۲۳ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بانکداران نگران از دست دادن سپرده‌ها

بانکداران نگران از دست دادن سپرده‌ها هنوز جوهر بخشنامه تیرماه بانک مرکزی مبنی بر کاهش سود سپرده‌ها و تسهیلات بانکی خشک نشده، زمزمه کاهش زودهنگام و دوباره نرخ سود بانکی قوت گرفته است. بانکداران نگران از شتاب‌زدگی احتمالی شورای پول و اعتبار ترسیده‌اند که مبادا سپرده‌های بیشتری را از دست بدهند. باگذشت 60 روز از…..