برچسب: چک بی محل
مجازات صدور چک‌ بی‌محل
۷ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجازات صدور چک‌ بی‌محل

مجازات صدور چک‌ بی‌محل     تمام چکهای بلامحل را نمی‌توان مورد تعقیب قضایی قرارداد. چکهایی قابل‌تعقیب جزایی هستند که طبق مواد 3، 7 و 10 قانون چک، وصول آنها جنبه کیفری داشته باشند؛ مثلاً اگر موجودی حساب در روز سررسید کافی نباشد، صاحب حساب بعد از کشیدن چک حساب خود را خالی کند، مطابقت…..

این راه بی‌پایان
صدور چک بی محل
۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

این راه بی‌پایان
صدور چک بی محل

کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که وابستگی بیش از اندازه بنگاههای اقتصادی به بانکها یکی از عوامل مهم رشد پدیده چکهای برگشتی است ،چراکه بنگاههای اقتصادی شروع کارخود را با دریافت وام از بانکها گره می‌زنند.
رکود حاکم بر اقتصاد کشور کاهش تقاضا در بازار را به دنبال داشته است و همین امر موجب شده که تعهدات مالی صورت گرفته از سوی افراد حقیقی و حقوقی در غالب بدهی ظاهر شود و پدیده چکهای برگشتی گاه با شیب تند و گاه با شیب ملایم پدید آید.
کارشناسان اقتصادی بر این باور هستند که وابستگی بیش از اندازه بنگاههای اقتصادی به بانکها یکی از عوامل مهم رشد پدیده چکهای برگشتی است …