برچسب: پلیس قضایی
لایحه پلیس قضایی در اولویت رسیدگی است
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

لایحه پلیس قضایی در اولویت رسیدگی است

معاون پارلمانی وزیر دادگستری لایحه پلیس قضایی در اولویت رسیدگی است میر کوهی گفت: لایحه پلیس قضایی در کارگروه تخصصی کمیسیون‏ حقوقی و قضایی مجلس در حال بررسی است و پس از تصویب برنامه ششم توسعه در اولویت رسیدگی قرار دارد. میر کوهی افزود: ازآنجاییکه تعداد مواد این لایحه و حجم آن کم است، احتمال…..

پلیس تخصصی در امور قضایی تشکیل می شود
۲۷ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

پلیس تخصصی در امور قضایی تشکیل می شود

پلیس تخصصی در امور قضایی تشکیل می شود سرپرست اداره کل تدوین لوایح و مقررات معاونت حقوقی گفت: یکی از مهم‌ترین ویژگیهای لایحه پلیس قضایی، پیش‌بینی ایجاد پلیس تخصصی در امور قضایی است که زیر نظر مستقیم ریاست محترم قوه قضاییه و مستقل از نیروی انتظامی تشکیل می‌شود. جعفر کاظم پور با اشاره به اینکه…..