برچسب: پست مدرن
دستاوردهای جنبش اجتماعی زنان در جهان وابسته به حقوق فمینیسمی
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دستاوردهای جنبش اجتماعی زنان در جهان وابسته به حقوق فمینیسمی

دستاوردهای جنبش اجتماعی زنان در جهان وابسته به حقوق فمینیسمی     زنان علاوه بر فعالیت درزمینهٔ های علمی و تحقیقاتی، درزمینهٔ های اجتماعی و کسب مقام و جایگاه اجتماعی نیز دست‌به‌کار شده و توانسته‌اند برخی از خواسته‌های خود جامه عمل بپوشانند. ابتدایی‌ترین حقی که زنان برای خود طلب کردند حق رأی و شرکت در…..