برچسب: پروژه ملی
مقاوم‌سازی دانشکده حقوق، یک پروژه ملی است
۲۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مقاوم‌سازی دانشکده حقوق، یک پروژه ملی است

رئیس دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران، ساختمان دانشکده حقوق و علوم سیاسی را یک میراث معنوی و ملی دانست و گفت مقاوم‌سازی این دانشکده، یک پروژه ملی است…