برچسب: وقف
بحث کلی وقف و منظور از کلمه حاکم مذکور در ماده ۵۶ قانون مدنی راجع بقبول وقف
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بحث کلی وقف و منظور از کلمه حاکم مذکور در ماده ۵۶ قانون مدنی راجع بقبول وقف

بحث کلی وقف و منظور از کلمه حاکم مذکور در ماده ۵۶ قانون مدنی راجع بقبول وقف   الف- بحث کلی وقف: وقف در لغت بمعنی ایستادن، نگهداشتن، فهمیدن و اطلاع بر امری پیدا کردن است و در اصطلاح یکی از شئون مستقله حق انتفاع و عبارت از اینست که عین مالی حبس و منافع…..

بحث تطبیقی شرط بیع وقف
۲۲ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بحث تطبیقی شرط بیع وقف

از جمله مطالب شایسته و قابل بحث و تحقیق دربارهء وقف،صحت و یا بطلان شط فروش وقف از سوی‌ واقف است.در این مسأله پرسشهای گوناگونی مطرح‌ است…

چگونه یک مال رامی توان وقف کرد
۹ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونه یک مال رامی توان وقف کرد

چگونه یک مال رامی توان وقف کرد   از نظر حقوقی، حبس عین و تسبیل منافع آن را وقف می‌گویند. منظور از حبس کردن عین مال، نگاه‏داشتن عین مال از نقل‌وانتقال و هم‌چنین از تصرفاتی است که موجب تلف عین گردد؛ زیرا مقصود از وقف، انتفاع همیشگی موقوف علیهم از مال موقوفه است و بدین‌جهت…..

نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی

نگاهی به وقف در فقه و قانون مدنی قانون‌گذار در ماده 55 قانون مدنى، وقف را این‌گونه تعریف می‌کند: «وقف عبارت است از این‌که عین مال حبس و منافع آن تسبیل شود.» در متون فقهی در تعریف وقف آمده است: حبس‌المعین و تسبیل المنفعه منظور از حبس کردن عین مال، نگاه‌داشتن آن از نقل‌وانتقال و…..

وقف اموال مشاعی
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

وقف اموال مشاعی

وقف اموال مشاعی مال مشاع به مالی گفته می‌‌شود که بیش از یک مالک دارد و مالکیت هر یک به نحو اشاعه است؛ به این معنا که هر مالک در جزء جزء کل ملک حق تصرف دارد. در این میان، همان‌طور که مال مشاع ممکن است در قالب خریدوفروش، مورد انتقال قرار گیرد، برخی از…..

قابلیت انتقال در ملک وقفی
۷ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

قابلیت انتقال در ملک وقفی

قابلیت انتقال در ملک وقفی وقف، سنتی اسلامی است که بر اساس آن، اصل یک مال یا منافع حاصل از آن برای خدمات عمومی و در جهت خیر و رضای خداوند هدیه می‌شود. مال موقوفه قابلیت خریدوفروش را ندارد هم‌چنین انجام هرگونه عمل حقوقی که سبب انتقال عین موقوفه به دیگران شود، جایز نیست ولی…..

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟
۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟     وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه، به معنای حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش؛ و در مقابل، قرار دادن منافع و سود حاصل از آن…..

دانستنیهای قوانین وقف
۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دانستنیهای قوانین وقف

دانستنیهای قوانین وقف   در حدیث مشهور نبوی آمده است که وقف صدقه جاریه است یعنی وقف یکی از راههای ادامه نیکوکاری و کمک به هم‌نوعان «وقف» است که واقف با وقف اموال و املاک خود برای امور خیریه و عام‌المنفعه، درآمد آن موقوفات را به امور خیریه اختصاص می‌دهد. از آنجا که وقف دارای…..

بررسی حقوق ثبت در حوزه موقوفات
۶ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی حقوق ثبت در حوزه موقوفات

ازجمله مهم‌ترین اموالی که می‌توان مورد وقف قرار گیرد، وقف اموال غیرمنقول و املاک هست. هر موقوفه‌ای دارای شخصیت حقوقی مستقلی بوده و متولی نماینده آن است که باید نسبت به احقاق حقوق موقوفه قیام نماید. قانون‌گذار در مواد 11 و 27 الی 31 قانون ثبت، راجع به لزوم درخواست ثبت موقوفات غیرمنقول و تنظیم اظهارنامه ثبتی به نام موقوفه، مستندات و نحوه تصرفات موقوفه، تصرفات اشخاص به نام وقف، متقاضی ثبت موقوفه و اینها، مقرراتی پیش‌بینی نموده است…

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟
۲۰ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟

آیا می‌توان شرکت را وقف کرد؟ وقف در لغت به معنی ایستادن و ساکن و حبس کردن است و در اصطلاح فقه، به معنای حبس مایملک و جلوگیری از انتقال آن به دیگری، چه از راه فروش و چه از راه بخشش؛ و در مقابل، قرار دادن منافع و سود حاصل از آن را درراه…..