برچسب: وضعیت علمی کشور
مناظره کنندگان ادعای خلاف واقع درمورد رشد علمی کشور ندهند
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مناظره کنندگان ادعای خلاف واقع درمورد رشد علمی کشور ندهند

رییس دانشگاه صنعتی شریف با اشاره به طرح ادعای برخی مناظره کنندگان انتخابات ریاست جمهوری در مورد رشد علمی کشور گفت: نباید ادعاهای خلاف واقع در امر رشد علمی کشور ارائه شود زیرا تمامی موسسات معتبر علمی جهان گواهی می دهند که جمهوری اسلامی ایران در این عرصه رشد محسوسی داشته است…