برچسب: وزیر کار و امور اجتماعی
تاریخچه قانون کار در ایران
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه قانون کار در ایران

تاریخچه قانون کار در ایران     سرآغاز پیدایش قوانین کار در ایران به دوره نهضت مشروطیت بازمی‌گردد. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت ایران در آن زمان به کار کشاورزی و دامداری اشتغال داشتند درنتیجه هر نوع اصلاح اجتماعی می‌بایست با بهبود وضع کشاورزان آغاز می‌شد. ازلحاظ بررسی وضع کارگران که بیشترین تعداد آنها…..