برچسب: ورزش و جوانان
ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902/ت 48663 هـ- مورخ 1391/12/23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب
۱۸ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902/ت 48663 هـ- مورخ 1391/12/23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب

ابطال بندهای 1 و 3 مصوبه شماره 257902/ت 48663 هـ- مورخ 1391/12/23 هیأت وزیران از تاریخ تصویب شاکی: سازمان بازرسی کل کشور بسم‌الله الرحمن الرحیم مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری گردش کار: سازمان بازرسی کل کشور به‌موجب شکایت‌نامه شماره 146452- 6/8/1392 اعلام کرده است که: رئیس محترم دیوان عدالت اداری  سلام‌علیکم:  راجع به…..