برچسب: وراثت
تاریخچه ارث زن

۱۸ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه ارث زن


دنیای قدیم، یا به زن اصلاً ارث نمی‌داد و یا اگر ارث می‌داد، با او مانند صغیر رفتار می‌کرد، یعنی به او استقلال و شخصیت حقوقی نمی‌داد. احیاناً در بعضی از قوانین قدیم جهان اگر به دختر ارث می‌دادند و به فرزندان او ارث نمی‌دادند، برخلاف پسر که هم خودش می‌توانست ارث ببرد و هم فرزندان او می‌توانستند و ارث مال پدربزرگ بشوند..