برچسب: واشقاني فراهاني
دفتر ثبت اختراع و تجاری‌سازی طرحها در دانشگاه آزاد راه‌اندازی می‌شود
۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دفتر ثبت اختراع و تجاری‌سازی طرحها در دانشگاه آزاد راه‌اندازی می‌شود

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی: دفتر ثبت اختراع و تجاری‌سازی طرحها در دانشگاه آزاد راه‌اندازی می‌شود   معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی از عزم این دانشگاه برای راه‌اندازی یک دفتر ویژه متشکل از صاحبنظران و متخصصان این دانشگاه جهت انجام مراحل ثبت اختراعات، تجاری‌سازی طرحها و همچنین انتقال فناوری در آینده…..