برچسب: هواپیمایی
آشنایی با مقررات هواپیمایی کشور
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

آشنایی با مقررات هواپیمایی کشور

پیمان هواپیمایی بین‌المللی شیکاگو در تاریخ هفتم دسامبر 1944 در شیکاگو به زبان انگلیسی تنظیم گردید. بنابر بند “ب” ماده 91 آن به مجرد اینکه 26 کشور این پیمان را تأیید نمودند یا به آن ملحق گردند مقررات آن 30 روز پس از تودیع اوراق تأییدیه بیست و شش کشور مزبور به موقع اجرا گذاشته می‌شود…

حقوق هوائی
۳۰ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق هوائی

حقوق هوائی ۱- منابع حقوق هوائی ودستورات اداری مهمترین نفع مطالعه منابع حقوق هوائی وکادر اداری هواپیمائی ملی در اینست که از وجود چند نوع قوانین حقوقی وتشکیلات اداری در معیت یکدیگر آگاه میشویم-در نظر اول چنین استنباط میشود که هواپیمائی تجاری تابع قوانین وتاسیسات ملی است اما توسعه روابط هوانوردی بین المللی به ایجاد…..

از سوی سازمان سنجش رشته‌ها و مناطق ممنوعه برای داوطلبان اتباع غیر ایرانی اعلام شد
۱۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

از سوی سازمان سنجش رشته‌ها و مناطق ممنوعه برای داوطلبان اتباع غیر ایرانی اعلام شد

از سوی سازمان سنجش رشته‌ها و مناطق ممنوعه برای داوطلبان اتباع غیر ایرانی اعلام شد   سازمان سنجش آموزش کشور در جدیدترین ویرایش خود، رشته‌ها و مناطق ممنوعه برای داوطلبان اتباع غیر ایرانی در آزمونهای سراسری را اعلام کرد. پذیرش اتباع غیر ایرانی در رشته‌هایی که منجر به ایجاد تعهدات استخدامی برای جمهوری اسلامی ایران…..