برچسب: همسایه آزاری
حقوق همسایگان در اسلام
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حقوق همسایگان در اسلام

حقوق همسایگان در اسلام     بسیاری از بایسته‌های اخلاقی، حقوقی هستند که باید دربارۀ‌ همسایه رعایت شود. این حقوق که بیشتر جنبۀ اخلاقی دارند و اولیای دین به‌طورجدی بر آنان تأکید کرده‌اند، از دو دیدگاه مطرح می‌شوند: نخست، تأکید و سفارش آنها به جایگاه و ضرورت حقوق همسایه و دوم، برشمردن مصداقهای این حقوق…..