برچسب: هدفمندسازی یارانه ها
 از ضریب جینی تا واقعیات عینی
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

 از ضریب جینی تا واقعیات عینی

نوسانات «ضریب جینی» در سال های اخیر یکی از ملاک های برآورد افزایش یا ترمیم شکاف های اجتماعی- اقتصادی بوده و منتقدان نیز می کوشند از این ضریب برای زیر سوال بردن اقدامات دولت برای گسترش عدالت اجتماعی و فقر زدایی بهره جویند …