برچسب: نقش ادارات تصفیه
نخستین کارگاه تخصصی آموزشی تصفیه امور ورشکستگی برگزار شد
۶ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نخستین کارگاه تخصصی آموزشی تصفیه امور ورشکستگی برگزار شد

نخستین کارگاه تخصصی آموزشی تصفیه امور ورشکستگی برگزار شد   نعمت‌الله حاجعلی مدیرکل تصفیه امور ورشکستگی قوه قضاییه در نخستین کارگاه تخصصی آموزشی تصفیه امور ورشکستگی اظهار داشت: از یک سال قبل به دنبال برگزاری این نشست بودیم تا با حضور همه مدیران تصفیه امور ورشکستگی استانها و کارشناسان مربوطه یک نوع وحدت رویه در…..