برچسب: نظریه الغاء حبس
نظریه الغاء حبس
۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظریه الغاء حبس

واژه الغاء، حکایت از یک جنبش اجتماعی، دیدگاهی نظری و یک استراتژی سیاسی دارد. از منظر جنبش اجتماعی، الغاء در معنای لغو زندان یا حتی لغو کل نظام کیفری است. الغاء ریشه در مبارزات مربوط به حقوق زندانیان و اصلاح کیفری دارد و چنان‌که سیم اشاره می‌کند…