برچسب: نظام حقوقی ایران
جایگاه ثبت سند در خرید و فروش مال غیرمنقول در حقوق ایران با نگرش به حقوق فرانسه
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

جایگاه ثبت سند در خرید و فروش مال غیرمنقول در حقوق ایران با نگرش به حقوق فرانسه

پدیدآور: محمدتقی ایواللهی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: علی عظیمی دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد گرمی تاریخ دفاع: 1395 چکیده خرید و فروش اموال غیر منقول تا زمانی که در قالب سند رسمی توسط متعاملین قرار نگیرد، نمی‌تواند معامله‌ای مطمئن و قانونمند محسوب گردد. زیرا در نظام حقوقی ایران‌، اسناد رسمی در دعاوی و…..

سکوت و آثار آن در فقه امامیه، حقوق ایران، آمریکا و انگلیس
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

سکوت و آثار آن در فقه امامیه، حقوق ایران، آمریکا و انگلیس

پدیدآور: حسین زارع مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: سیدابوالقاسم نقیبی دانشگاه: دانشگاه پیام نور استان تهران تاریخ دفاع: 1395 چکیده سکوت در اصطلاح به معنی عدم بیان است. گاهی یکی از طرفین با یک عمل حقوقی، اراده و یا رضایت خود را اعلام نمی‌کند، یعنی سکوت می‌کند. در این حالت نسبت به دلالت سکوت…..

بررسی تطبیقی قلمرو کیفری در تخلفات رانندگی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی قلمرو کیفری در تخلفات رانندگی در نظام حقوقی ایران و رویه دیوان اروپایی حقوق بشر

نویسندگان: محمدرضا یوسفی، محمدعلی مهدوی ثابت چکیده قلمرو کیفری به عنوان یکی از دستاوردهای مهم حقوق بشر نوین و ابتکار دیوان اروپایی حقوق بشر است و از عناصر مهم اعمال ماده 6 کنوانسیون اروپایی حقوق بشر به‌شمار می‌رود. نتیجه مهم شناخت قلمرو کیفری و معیارهای شناسایی آن این است که تخلفات انضباطی و اداری الزاماً…..

بررسی جایگاه حق تابعیت در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با اسناد بین‌المللی حقوق بشر
۹ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بررسی جایگاه حق تابعیت در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با اسناد بین‌المللی حقوق بشر

بررسی جایگاه حق تابعیت در نظام حقوقی ایران و تطبیق آن با اسناد بین‌المللی حقوق بشر پدیدآور: منصور مقصودی مقطع تحصیلی: کارشناسی ارشد استاد راهنما: خیراله پروین دانشگاه: دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی تاریخ دفاع: 1395 چکیده تابعیت از مباحث مهم و مشترک حقوق بین‌الملل خصوصی، حقوق بین‌الملل عمومی و حقوق عمومی‌ است که…..

چالشها و موانع توسعه کارآفرینی از منظر حقوق مالکیت فکری در ایران
۲۹ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

چالشها و موانع توسعه کارآفرینی از منظر حقوق مالکیت فکری در ایران

کارآفرینان فردی یا سازمانی و درون‌سازمانی پیرامون کارآفرینی مالکیتهای فکری در نظام حقوقی ایران با چالشها و موانع متعددی روبرو هستند، از بدو ثبت مالکیت صنعتی مانند اختراعات تا حمایتهای قانونی، مالی، اجتماعی و سیاسی توسط دولت و قانون‌گذاران از مهم‌ترین دغدغه‌های کارآفرینان در ایران می‌باشد…

قش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران
۲۴ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

قش و جایگاه « قَسَم » ( سوگند ) در ادله ی اثبات دعوی در نظام حقوقی ایران

ضعیف ترین دلیل در بین ادله به معنای اخص ، سوگند می باشد عملکرد این نوع دلیل فقط به منظور فصل خصومت است . در بین دلایل به معنای اخص نیز تقدیم و تاخر وجود دارد و قسم ضعیف ترین ادله است…

بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی
۲۴ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی ضابطه تشخیص خسارت غیرمستقیم قراردادی

نقض قرارداد ممکن است موجب خسارات فراوانی برای طرف قرارداد گردد و با وجود پذیرش اصل جبران کامل خسارت در بیش‌تر نظامهای حقوقی، امکان جبران همه این خسارات وجود ندارد که از جمله آنها، خسارات غیرمستقیم است…

مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)
۲۸ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها)

مراجع صالح جهت رسیدگی به شکایات استخدامی در نظام حقوقی ایران (ابهامات و راهکارها) نویسندگان: ولی رستمی؛ سمیرا اصغری چکیده مقررات حاکم بر استخدام نیروی انسانی در ایران در دو نظام حقوقی جداگانه بررسی می‌شود. مقررات مربوط به استخدام بخش دولتی در حقوق اداری و مقررات مربوط به استخدام بخش خصوصی در حقوق کار موردمطالعه…..