برچسب: نامه غیر رسمی
پرسش و پاسخ حقوقی
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

پرسش و پاسخ حقوقی

تنظیم چک از سوی صادرکننده، بگونه‌ای که قابل‌ وصول نباشد، جرم است …