برچسب: میزان حق الزحمه امین
تصویب آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق‌النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی و بودجه سال ۱۳۹۵
۱۴ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تصویب آیین‌نامه چگونگی هزینه وجوه حاصل از حق التولیه، حق‌النظاره و میزان حق‌الزحمه امین یا هیئت‌امنای اماکن مذهبی و بودجه سال ۱۳۹۵

پیشنهاد وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در مورد آیین‌نامه اجرایی چگونگی هزینه کرد وجوه حاصل از حق التولیه، حق‌النظاره و جدول میزان حق‌الزحمه امین یا هیأت امنای اماکن مذهبی در سال 1394…