برچسب: میرمحمدی
گفتگویی با آیت‌الله میرمحمدی

۲۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

گفتگویی با آیت‌الله میرمحمدی


آیت‌الله‌ میرمحمدی‌ از مدافعین‌ نهضت‌ اسلامی‌ بود. وی‌ پس‌ از پیروزی‌ انقلاب مسئولیتهای متعددی را پذیرفت ازجمله عبارت‌اند از:
ـ رئیس‌ دادگاه‌ انقلاب‌ قم‌؛
ـ عضو هیأت‌ عفو حضرت‌ امام‌(ره‌)؛
ـ همکاری‌ مؤثر با آیت‌الله‌ دکتر بهشتی‌ در هیأت‌ تهیه‌ و تدوین‌ لوایح‌ قضایی‌؛
ـ رئیس‌ شعبه‌ دوم‌ دیوان‌ عالی‌ کشور؛
ـ عضو شورای‌ عالی‌ قضایی‌؛
ـ عضو جامعه‌ مدرسین‌ حوزه‌ علمیه‌ قم؛
ـ مسؤول‌ گزینش‌ علمی‌ قضات‌؛
ـ رئیس‌ هیأت‌ تجدیدنظر بررسی‌ تخلفات‌ هیأت‌ علمی‌ دانشگاه‌ تهران‌؛
ـ رئیس‌ دانشکده‌ الهیات‌ و معارف‌ اسلامی‌ دانشگاه‌ تهران‌.
..