برچسب: میانجی گری قضایی
میانجی‌گری قضایی در جرم قتل عمدی
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

میانجی‌گری قضایی در جرم قتل عمدی

میانجی‌گری قضایی در جرم قتل عمدی   نویسنده:حدیثه تاجیک نشاطیه چکیده جوامع از آغاز شکل‌گیری با پدیده جرم به گونه‌های مختلف مواجه بوده و به مقابله با آن برخاسته‌اند تا بدین‌وسیله به ترمیم نظم اجتماعی گسیخته پرداخته و متأثر از یافته‌های نوین بزه دیده شناسی با عنایت به بزه دیده به‌ویژه در جرایم علیه تمامیت…..