برچسب: موسسات غیرارتفاعی
صندلیهای خالی از مشکلات اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است
۱۶ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

صندلیهای خالی از مشکلات اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است

معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی: صندلیهای خالی از مشکلات اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است     معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد اسلامی با اشاره به اینکه صندلیهای خالی از مشکلات اصلی دانشگاه آزاد اسلامی است، تصریح کرد: اجرایی شدن طرح سنجش و پذیرش، وضعیت این دانشگاه را اسفبار خواهد کرد. ابراهیم واشقانی…..