برچسب: مهرالمثل
حق حبس 
روشی که زن به وسیله آن می تواند احقاق حق کند
۵ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

حق حبس 
روشی که زن به وسیله آن می تواند احقاق حق کند

اگر برای پرداخت مهر روش خاصی پیش بینی نشده باشد و زن حق مطالبه مهر را داشته باشد زن می تواند تا وقتی که شوهر مهر اش را به او پرداخت نکرده شوهر را از انجام زناشویی منع کند و خود را در این مورد در اختیار مرد قرار ندهد و این مساله موجب نمی شود که مرد بتواند نفقه زن را پرداخت نکند…