برچسب: مهدی نوید
واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش
۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

واگذاری اختیار تصویب برخی از مقررات به کمیسیون معین شورای عالی آموزش و پرورش

به‌منظور تسریع در بررسی و تصویب مقررات مورد نیاز وزارت آموزش‌ و پرورش، اجازه داده می‌شود موضوع‌های زیر در کمیسیون معین‌ شورای عالی آموزش و پرورش، با دعوت از مدیر و دو نفر از اعضای کمیسیون‌های ذی‌ربط، بررسی و تصویب شود …