برچسب: مهاجرت معکوس
شادیهای پنهان،مهاجرت معکوس

۲۶ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

شادیهای پنهان،مهاجرت معکوس


شهرام شهیدی در روزنامه شهروند نوشت:
امروز شنیدم اعلام کرده‌اند ایران در جدیدترین رتبه‌بندی کشورهای شاد ( رتبه‌بندی ‌سال ٢٠١۶) از میان ١۴٠ کشور رتبه ٨۴ را به خود اختصاص داده که همین رتبه باعث می‌شود ما خیلی خوشحال بشویم که همین‌جا متوقف‌شده‌ایم و رتبه‌مان گوش شیطان کر افزایش نداشته و منشوری نشده….