برچسب: ملک مشترک
برای تقسیم ملک مشترک
 چه باید کرد؟

۱۷ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

برای تقسیم ملک مشترک
 چه باید کرد؟


اشخاص می‌توانند از طریق تفکیک یا افراز، ملک مُشاعی خود را تقسیم نمایند. تفکیک در عرف ثبتی عبارت است از تقسیم مال غیرمنقول (مانند اراضی و املاک) به قطعات کوچک‌تر. مثلاً 5000 مترمربع زمین به قطعات 200 مترمربع تقسیم شود.
ابطال سند قدیم و اخذ سند جدید برای هر قطعه به‌طور جداگانه انجام‌شده، تقسیم‌نامه از سوی دفترخانه اسناد رسمی پس از اخذ استعلامهای رسمی به اداره ثبت محل ارسال می‌شود تا سند جدید صادر گردد.
..