برچسب: مقاربت جنسی
درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 52)
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

درباره قانون مجازات اسلامی ( قسمت 52)

بین زن و مرد علقه زوجیت اعم از دائم یا منقطع وجود نداشته باشد و شرعاً ارتباط جنسی بین آنان به دلیل نبود رابطه زوجیت یا سایر اسباب اباحه، مانند ملک جایز و حلال نباشد …