برچسب: معرفی نامه
مروری بر جرمشناسی ترفندهای مجرمانه برای فریب پزشکی قانونی
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مروری بر جرمشناسی ترفندهای مجرمانه برای فریب پزشکی قانونی

پرداخت دیه در مواردی باعث شده برخی افراد به فکر فریب پزشکی قانونی که میزان و نوع صدمات و آسیب‌دیدگی را مشخص می‌کند، بیفتند.برخی افراد، آنقدر در این زمینه پیش رفته‌اند که گاهی با ایجاد صدمات در بدن خود یا دیگران با ادعای آسیب دیدن در یک نزاع یا حادثه خاص به پزشکی قانونی مراجعه می‌کنند…