برچسب: معامله
روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی
۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

روش‌های حل تعارض بین سند رسمی و عادی

 شاهرخ صالحی کرهرودی :بر اساس ماده 62 قانون دائمی شدن برخی احکام برنامه‌های توسعه، کلیه معاملات راجع به اموال غیرمنقول از قبیل بیع، صلح، رهن، اجاره و حتی تعهد به انجام این قبیل معاملات(قولنامه) باید به موجب سند رسمی باشد؛ این در حالی است که تاکنون بخشی مهمی از قراردادهای اجاره، رهن و قولنامه این…..

شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت
۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۶
یک دیدگاه

شرایط مطالبه وجه چک‌های ضمانت

انسیه آبشاری: وقتی قراردادی منعقد می‌شود که موضوع آن انجام کار یا ساختن چیزی است، همیشه این تردید وجود دارد که شاید متعهد به قول خود وفا نکند یا در انجام تعهد تاخیر داشته باشد، همچنین این احتمال وجود دارد که پس از اجرای قرارداد مشخص شود در عملیات و کار انجا‌‌م‌شده نواقصی موجود است،…..

آشنایی با اصطلاحات حقوقی در قانون
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آشنایی با اصطلاحات حقوقی در قانون

از آنجایی که جهل به قانون رافع مسئولیت نیست، بنابراین آموزش مباحث و اصطلاحات حقوقی و قضایی در راستای آشنایی  عموم مردم با قوانین، از اصول مسلم حقوق است که در ادامه برخی از این اصلاحات تشریح شده است…

بهشت
۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

بهشت

اگر کسی هذیان بگوید، می توان معاملاتش را ابطال کرد؟…

اشتباه در شخص طرف معامله
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اشتباه در شخص طرف معامله

اصل لزوم و صحت معاملات ایجاب می کند که اشتباه، یعنی تصور خلاف واقع طرفهای عقد، در سرنوشت معامله بی تاثیر باشد. مع الوصف اشتباهات طرفهای عقد را نمی توان یکسان دانست و باید آن را تفکیک نمود. بعضی از اشتباهات که مانع تاثیر اراده و تحقق قصد انشاء، – عنصر سازنده عقد می شود، سبب بطلان عقد خواهد بود; مثل اشتباه در ذات و ماهیت مورد معامله. برخی دیگر از اشتباهات مثل اشتباه در بعضی اوصاف مورد معامله، هیچ اثری در صحت عقد ندارد…

اشتباه در شخص طرف معامله
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

اشتباه در شخص طرف معامله

اشتباه در شخص طرف معامله نویسنده: نظری، ایراندخت؛ منبع : فصلنامه ندای صادق، شماره 16 کلمات کلیدی: علت عمده عقد، اشتباه، معامله، بطلان عقد، شخص طرف معامله، سبب بطلان عقد چکیده: اصل لزوم و صحت معاملات ایجاب می کند که اشتباه، یعنی تصور خلاف واقع طرفهای عقد، در سرنوشت معامله بی تاثیر باشد. مع الوصف…..

آثار اشتباه در موضوع معامله
۲۳ فروردین ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

آثار اشتباه در موضوع معامله

انسان موجودی اجتماعی است وروابط گوناگون افراد با یکدیگر ازعناصر سازنده هر اجتماعی است. لازمه برطرف ساختن نیازهای معیشتی افرادجامعه، برقراری روابط قراردادی وکوشش در جهت استحکام این روابط است; بنابراین ضرورت وجود نظم تجاری اجتماع و استواری معاملات وقراردادهایی که افراد جامعه منعقدمی سازند، ایجاب می کند که تا حد ممکن از مخدوش شدن و تزلزل عقودجلوگیری شود…

معامله کردن با متهم
۱۶ اسفند ۱۳۹۵
یک دیدگاه

معامله کردن با متهم

وقتی سخنرانی دکتر نجفی ابرندآبادی رو در جلسه‌ای با موضوع عدالت ترمیمی گوش می‌کردم جمله‌ای از سخنان ایشان نظرم را به خود جلب نمود…