برچسب: معافیت پلیس از مسوولیت مدنی
بررسی تطبیقی معافیت پلیس از مسؤولیت مدنی در فرآیند کشف جرم
۱۷ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

بررسی تطبیقی معافیت پلیس از مسؤولیت مدنی در فرآیند کشف جرم

مأموران پلیس در فرآیند کشف جرم برای انجام مأموریتهای تعقیب، دستگیری، بازداشت و تفتیش، با مخاطرات خاص مشاغل پلیسی مواجه هستند که بعضاً ممکن است به واسطه انجام خسارت غیرعمدی مسؤول شناخته شوند. لذا تحمیل ایراد خسارت از این حیث ممکن است پیامدهای نامطلوبی در انجام وظایف مأموران ایجاد کند…