برچسب: مصلحت سیاسی
تاریخچه تحریم 
ازدواج موقت و مبارزه ائمه اطهار با این تحریم

۱۹ مرداد ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه تحریم 
ازدواج موقت و مبارزه ائمه اطهار با این تحریم
 ازدواج موقت از مختصات فقه جعفری است، سایر رشته‌های فقهی اسلامی آن را مجاز نمی‌شمارند. من بهیچ وجه مایل نیستم وارد نزاع اسلام بر انداز شیعه و سنی بشوم. در اینجا فقط اشاره مختصری به تاریخچه این مسئله می‌کنم….