برچسب: مشکل بیکاری
من رای می دهم زیــرا…
۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

من رای می دهم زیــرا…

هرچه به زمان انتخابات نزدیک تر می‌شویم، به ویژه با دیدن مناظرات انتخاباتی نامزدهای ریاست جمهوری، بیشتر با خود به گفت و گو می نشینیم و زمزمه می کنیم و صحبت های هر یک از نامزدها را در ذهن مرور کرده و به انتخاب فرد مورد نظر نزدیک تر می شویم…