برچسب: مشروطیت
مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 17 )
۲ خرداد ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مشخصات نظام قضایی در دوره رضاشاه(قسمت 17 )

دکتر محمد زرنگ نظام قضایی در دوره رضاخان تحت تأثیر فضای خاص سیاسی، اجتماعی و فرهنگی این دوره، ویژگیهای خاصی دارد که باعث تمایز آن از نظام قضایی ادوار قبل و بعد آن است. آنچه در این مبحث مورد بررسی قرار می‌گیرد، آن دسته از ویژگیهایی است که یا منحصر به نظام قضایی دوره حکومت…..

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان  (قسمت17 )
۱۰ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت17 )

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان  (قسمت17 )   محمد زرنگ دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی، اختلاف…..

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (12)
۳ بهمن ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (12)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان (قسمت 12)   (1304- 1285 هـ. ش) دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت…..

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (6)
۲۵ دی ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (6)

نظام قضایی از مشروطه تا روی کار آمدن رضاخان قسمت (6) (1304- 1285 هـ. ش) دو دهه پایانی سلطنت خاندان قاجار (دوران پادشاهی محمدعلی شاه و احمدشاه) یکی از پرحادثه‌ترین مقاطع تاریخ معاصر ایران است. سیر رخدادهای این دوره شتاب زیادی داشت و هیچ‌گاه در نقطه ثابتی توقف نکرد. بی‌ثباتی و ناامنی، ضعف دولت مرکزی،…..

مجلس سنای ایران
۳ آبان ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

مجلس سنای ایران

مجلس سنای ایران مجلس سنا از آغاز مشروطیت تا سال 1328 خورشیدی تشکیل نگردید، اما از آن سال به بعد در هفت دوره منعقد شد. به‌موجب قانون اساسی مورخ 1285 حکومت ایران علاوه بر مجلس شورای ملی باید دارای مجلس دیگری به نام ” مجلس سنا“ باشد ولی به علت بعضی از مخالفتها تا پایان…..

تحول و تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران تا سال 1373 (قسمت دوم)
۷ مهر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تحول و تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران تا سال 1373 (قسمت دوم)

تحول و تاریخچه آیین دادرسی کیفری در ایران تا سال 1373 (قسمت دوم) دوران چهارگانه تاریخ آیین دادرسی کیفری ایران را می‌توان به چهار دوره متمایز تقسیم کرد: ۱-دوره پیش از اسلام ۲- دوره اسلامی ۳- دوره مشروطیت ۴- دوره جمهوری اسلامی. گفتار اول دوره پیش از اسلام در مقام دادرسی، قاضی مکلف بود طبق…..

تاریخچه قانون کار در ایران
۱ شهریور ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

تاریخچه قانون کار در ایران

تاریخچه قانون کار در ایران     سرآغاز پیدایش قوانین کار در ایران به دوره نهضت مشروطیت بازمی‌گردد. با توجه به اینکه اکثریت جمعیت ایران در آن زمان به کار کشاورزی و دامداری اشتغال داشتند درنتیجه هر نوع اصلاح اجتماعی می‌بایست با بهبود وضع کشاورزان آغاز می‌شد. ازلحاظ بررسی وضع کارگران که بیشترین تعداد آنها…..

چگونگی تدوین و تکمیل قانون
۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

چگونگی تدوین و تکمیل قانون

قبل از هر چیز بـهتر اسـت مـختصری پیرامون «قانون» و منظور آنرا نگاشته و سپس به درج شمه‌ای‌ از تاریخ چگونگی و تدوین‌ و تکمیل قانون در ایران بعد از مشروطیت بپردازیم.
اگر بـرای قانون دو مفهوم «عام» و «خاص» در‌ نظر‌ گیریم، به مفهوم «عام» کلمه یعنی اصول کاری که بر همه علوم و فنون و به‌طور کلی بر همه‌چیز عـالم بـه فراخور حال و موقعیت حاکم است…