برچسب: مسلحانه
دو سوم مردم آمریکا خواهان
 وضع قوانین محدودکننده
 برای فروش سلاح هستند
۱۰ آذر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دو سوم مردم آمریکا خواهان
 وضع قوانین محدودکننده
 برای فروش سلاح هستند

نتایج نظرسنجی خبرگزاری دو سوم مردم آمریکا خواهان
 وضع قوانین محدودکننده
 برای فروش سلاح هستند آمریکا نشان می‌دهد که حدود دو سوم مردم این کشور به دنبال افزایش خشونت مسلحانه، خواستار وضع قوانین سختگیرانه و محدودکننده در زمینه فروش سلاح هستند.
…