برچسب: مردمی باشیم
مردمی باشیم
۱۶ اردیبهشت ۱۳۹۶
بدون دیدگاه

مردمی باشیم

سفرهای استانی ریاست جمهور وقت بود . به دعوت فرماندار و بر حسب وظیفه همکاری و اداری راهی ورودی شهر شدیم …