برچسب: مرجعیت
دانشگاه و موسسه تحقیقاتی ایرانی در جمع مؤثرترینهای جهان

۲۹ تیر ۱۳۹۵
بدون دیدگاه

دانشگاه و موسسه تحقیقاتی ایرانی در جمع مؤثرترینهای جهان


بررسی پایگاه شاخصهای اساسی علم (ESI) موسسه تامسون رویترز ISI نشان می‌دهد که ۳۵ دانشگاه و موسسه تحقیقاتی کشور به جمع دانشگاهها و مؤسسات تحقیقاتی یک درصد برتر دنیا راه یافتند.

دکتر علی گزنی – معاون پژوهش و فناوری پایگاه استنادی علوم جهان اسلام با اعلام این خبر گفت:
دانشگاه علوم پزشکی تهران از نظر کمیت تولید علم و در جمع ۷۰ دانشگاه برتر دنیا در حوزه داروشناسی و سم‌شناسی در جایگاه ۲۶ دنیا قرارگرفته است…